Blog

Blog

SpaceLinks

:-)

Rumrejser

RummetPosted by admin Wed, January 28, 2009 04:28:49
Hvad siger fysikerne?
Forskerne er mere eller mindre enige om følgende:

- Hurtigere-end-lyset-rejser er hinsides vores nuværende horisont. Fysikken mangler, og forskningen er ikke rettet mod rumdrift eller laboratorie eksperimenter.

- Vi skal håndtere Kausalitetsbrud. Eller "virkningen kommer før årsagen"-problemet, og de er uundgåelige, hvis noget bevæger sig hurtigere end lyset. Men forskerne er ikke enige om, hvorvidt disse kausalitetsbrud er fysisk mulige.

Vi kan starte her
Når vi skal se på mulighederne, så findes der enkelte eksperimentelle indfaldsvinkler.

1) Søg efter ormehuller med astronomiske teleskoper. Kig efter en gruppe af stjerner, der bevæger sig sammen eller efter en synlig forvridning af rummet, et fingerpeg om tilstedeværelsen af ormehullets negative massetætheds munding.

2) Mål lyshastigheden inde i et Casimir hulrum (mellem to ledende plader, der er meget tæt på hinanden) og led efter tegn på negativ energitæthed.

3) Studer de kosmiske stråler over atmosfærekuplen og led efter tegn på tachyoner og andre partikelfysiske hændelser, der har med tids- og kausalitetsproblemet at gøre.

Før vi løser problemerne med hurtigere-end-lyset-hastigheder, og derefter med inerti og brændstof, kommer vi ikke ud "where no one has gone before."